ایمیل شرکت  :

Cisco.ksp95@gmail.com

info@ksp-net.com

.

تلفن های تماس شرکت :

02188559040 

02188559050 

02188559060 

02188559070

.

مدیر فروش   ۰۹۰۲۵۸۰۰۶۰۶

کارشناس فروش 

09196518060

  ۰۹۳۵۵۸۰۰۱۳۹

.

فکس : 48 36 85 88 – 021

teleg-us-1


insta-us-1