خانه / روتر سيسكو

روتر سيسكو

wlk09نمایندگی روتر سيسكو – واردکنند روتر سيسكو – محصولات روتر سيسكو – فروش روتر سيسكو – سیسکو نگر – واردات روتر سيسكو در ایران – تجهیزات روتر سيسكو شبکه – سوئیچ شبکه – روتر سيسكو – نمایندگی روتر سيسكو  در ایران

روتر سیسکو ۸۸۸ K9 | فروش روتر سیسکو | گارانتی سیسکو | نمایندگی سیسکو

روتر سیسکو 888 K9 | فروش روتر سیسکو | گارانتی سیسکو | نمایندگی سیسکوروتر سیسکو 888 K9 | فروش روتر سیسکو | گارانتی سیسکو | نمایندگی سیسکو

روتر سیسکو ۸۸۸ K9 | فروش روتر سیسکو | گارانتی سیسکو | نمایندگی سیسکو CISCO888-K9 رابط شبکه  ۴ Fast Ethernet ports کارتهای توسعه  – حافظه FLASH  ۱۲۸MB CF default حافظه DRAM  ۲۵۶MB DRAM default کشور سازنده  CHINA   روتر سیسکو ۸۸۸ K9 | فروش روتر سیسکو | گارانتی سیسکو | …

بیشتر بخوانید »

روتر سیسکو ۱۶۰۱ | روتر ۱۶۰۱ سیسکو | فروش انواع روتر سیسکو | تجهیزات سیسکو

روتر سیسکو 1601 | روتر 1601 سیسکو | فروش انواع روتر سیسکو | تجهیزات سیسکوروتر سیسکو 1601 | روتر 1601 سیسکو | فروش انواع روتر سیسکو | تجهیزات سیسکو

روتر سیسکو ۱۶۰۱ | روتر ۱۶۰۱ سیسکو | فروش انواع روتر سیسکو | تجهیزات سیسکو CISCO1601 رابط شبکه    ۱ Fast Ethernet 1 Serial ports کارتهای توسعه    ۱ wic slot حافظه FLASH    ۴ MB CF default حافظه DRAM    ۸ MB DRAM default کشور سازنده    CHINA   …

بیشتر بخوانید »

روتر سیسکو ۲۸۵۱ | روتر ۲۸۵۱ سیسکو | گارانتی سیسکو | فروش تجهیزات سیسکو

روتر سیسکو 2851 | روتر 2851 سیسکو | گارانتی سیسکو | فروش تجهیزات سیسکو

روتر سیسکو ۲۸۵۱ | روتر ۲۸۵۱ سیسکو | گارانتی سیسکو | فروش تجهیزات سیسکو   CISCO2851 رابط شبکه   ۲ Gigabit Ethernet ports کارتهای توسعه   ۴HWIC,3PVDM,1NME-XD,2AIM حافظه FLASH   ۱۲۸MB CF default حافظه DRAM   ۵۱۲MB DRAM default کشور سازنده   CHINA   روتر سیسکو ۲۸۵۱ | روتر ۲۸۵۱ …

بیشتر بخوانید »

روتر سیسکو ۱۹۴۱ | روتر ۱۹۴۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش روتر سیسکو

روتر سیسکو 1941 | روتر 1941 سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش روتر سیسکو

روتر سیسکو ۱۹۴۱ | روتر ۱۹۴۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش روتر سیسکو CISCO1941/K9 رابط شبکه    ۲ Gigabit Ethernet ports کارتهای توسعه    ۲ EHWIC slots, 1 ISM slot حافظه FLASH    ۲۵۶MB CF default حافظه DRAM    ۵۱۲MB DRAM default کشور سازنده    CHINA   روتر …

بیشتر بخوانید »

روتر سیسکو ۲۹۱۱ | روتر ۲۹۱۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش تجهیزات سیسکو

روتر سیسکو 2911 | روتر 2911 سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش تجهیزات سیسکو

روتر سیسکو ۲۹۱۱ | روتر ۲۹۱۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش تجهیزات سیسکو CISCO2911/K9 رابط شبکه     ۳ Gigabit Ethernet ports کارتهای توسعه     ۴ EHWIC , 2 DSP , 1 SM slot حافظه FLASH   ۲۵۶MB CF default حافظه DRAM     ۵۱۲MB DRAM default …

بیشتر بخوانید »

روتر سیسکو ۲۹۲۱ | روتر ۲۹۲۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | نمایندگی سیسکو

روتر سیسکو 2921 | روتر 2921 سیسکو | انواع روتر سیسکو | نمایندگی سیسکوروتر سیسکو 2921 | روتر 2921 سیسکو | انواع روتر سیسکو | نمایندگی سیسکو

روتر سیسکو ۲۹۲۱ | روتر ۲۹۲۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | نمایندگی سیسکو CISCO2921/K9 رابط شبکه     ۳ Gigabit Ethernet ports کارتهای توسعه     ۴ EHWIC , 2 DSP , 1 SM slot حافظه FLASH     ۲۵۶MB CF default حافظه DRAM     ۵۱۲MB DRAM default …

بیشتر بخوانید »

روتر سیسکو ۲۹۵۱ | روتر ۲۹۵۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش تجهیزات سیسکو

روتر سیسکو 2951 | روتر 2951 سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش تجهیزات سیسکوروتر سیسکو 2951 | روتر 2951 سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش تجهیزات سیسکو

روتر سیسکو ۲۹۵۱ | روتر ۲۹۵۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش تجهیزات سیسکو CISCO2951/K9 رابط شبکه کارتهای توسعه حافظه FLASH حافظه DRAM کشور سازنده   CHINA   روتر سیسکو ۲۹۵۱ | روتر ۲۹۵۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش تجهیزات سیسکو روتر سیسکو ۲۹۵۱ | روتر ۲۹۵۱ …

بیشتر بخوانید »

روتر سیسکو ۱۹۲۱ | روتر ۱۹۲۱ سیسکو | فروش روتر سیسکو | انواع روتر سیسکو

روتر سیسکو 1921 | روتر 1921 سیسکو | فروش روتر سیسکو | انواع روتر سیسکو

روتر سیسکو ۱۹۲۱ | روتر ۱۹۲۱ سیسکو | فروش روتر سیسکو | انواع روتر سیسکو   CISCO1921-K9   رابط شبکه     ۲ Gigabit Ethernet ports کارتهای توسعه     ۴slots(2HWIC),2PVDM,2AIM حافظه FLASH   حافظه DRAM     ۵۱۲MB DRAM default کشور سازنده     CHINA     روتر سیسکو …

بیشتر بخوانید »

روتر سیسکو ۲۸۲۱ | روتر ۲۸۲۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | نمایندگی سیسکو

روتر سیسکو 2821 | روتر 2821 سیسکو | انواع روتر سیسکو | نمایندگی سیسکو

روتر سیسکو ۲۸۲۱ | روتر ۲۸۲۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | نمایندگی سیسکو   رابط شبکه  ۲ Gigabit Ethernet ports کارتهای توسعه  ۴HWICs,3PVDM,1NME-X,2AIM حافظه FLASH  ۱۲۸MB CF default حافظه DRAM  ۵۱۲MB DRAM default کشور سازنده  CHINA روتر سیسکو ۲۸۲۱ | روتر ۲۸۲۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | نمایندگی …

بیشتر بخوانید »

روتر سیسکو ۲۸۱۱ | روتر ۲۸۱۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش روتر سیسکو

روتر سیسکو 2811 | روتر 2811 سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش روتر سیسکوروتر سیسکو 2811 | روتر 2811 سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش روتر سیسکو

روتر سیسکو ۲۸۱۱ | روتر ۲۸۱۱ سیسکو | انواع روتر سیسکو | فروش روتر سیسکو رابط شبکه: ۲ Port fastethernet کارتهای توسعه: ۴ Slot HWIC + 1 Slot NM حافظه FLASH: 64 MB   حافظه DRAM: 128MB  کشور سازنده:چین توضیح محصول: Cisco 2811 Router 2800 Series ISR Manufacturer:Cisco Systems, Inc …

بیشتر بخوانید »